Bergse Linker Rottekade 0ong

3056 LJ, ROTTERDAM

Vraagprijs: € 385.000 k.k.
Verkocht onder voorbehoud

Bergse Linker Rottekade 0ong

3056 LJ, ROTTERDAM

Vraagprijs: € 385.000 k.k.
Verkocht onder voorbehoud

Delen

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op LinkedIn Deel dit object op Whatsapp E-mail dit object

Omschrijving van de woning

Dit is de ultieme kans om uw eigen droomvilla te realiseren op een prachtige locatie in Hillegersberg!

Op de hoek van de Bergse Linker Rottekade en de Terbregseweg, daar waar ooit het brugwachtershuisje stond, ligt deze bouwkavel met een afmeting van 667 m².
De te bouwen villa heeft aan de voorzijde prachtig uitzicht over de Rotte. Tevens bestaat er de mogelijkheid, onder voorbehoud van verkrijgen vergunning, een eigen aanlegsteiger aan de Rotte te plaatsen.
Het uitgangspunt voor de te bouwen woning is een tweelaagse vrijstaande villa (exclusief kap) welke kan worden uitgebreid met een garage. Ook een forse uitbouw behoort tot de mogelijkheden. Het perceel is zeer centraal gelegen t.o.v. winkels, scholen, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Bijzonderheden:

• 730 m² eigen grond.
• Verkoopprijs is een bieden vanaf prijs en is exclusief btw.
• Voor het woonhuis met bijbehorende erker en eventuele aanbouwen - zoals bijvoorbeeld een garage - is een maximaal bouwvlak bepaald van 226,8 m², waarvan maximaal 175 m² bebouwd mag worden. Er is mogelijkheid tot een maximaal 3 meter diepe uitbouw aan de achterzijde van de woning (12 m x 3 m = 36 m², maximaal 3,5 meter hoog) en twee mogelijkheden voor een garage aan beide zijkanten van de woning (beiden 3 m x 6 m = 18 m², maximaal 3,0 meter hoog). De zone voor de erker(s) aan de straatzijde meet 0,9 m x 12 m (10,8 m²). De erker is maximaal 1 bouwlaag hoog.
• Los van de woning, aan de achterzijde van het perceel, is een 36 m² grote zone benoemd waarin een maximaal 25 m² grote berging gerealiseerd mag worden.
• De bebouwing voegt zich qua architectuur, schaal en korrelgrootte naadloos in het beeld van bestaande bebouwing langs de Rottekade.
• Het hoofdgebouw dient maximaal twee bouwlagen hoog te zijn, afgedekt met een kap.
• Het plangebied valt binnen de Welstandsnota Rotterdam in het gebiedstype ‘Historische Linten & Kernen’. Het uiteindelijke bouwplan zal door de Welstandscommissie getoetst worden aan de criteria behorende bij dit gebiedstype.
• Grond wordt bouwrijp opgeleverd.
• Grond wordt gesaneerd en koper ontvangt een schoongrondverklaring.
• De kavel ligt niet vlak, maar loopt schuin op richting de Rotte. Het perceel vormt onderdeel van de waterkering van de Rotte en mag derhalve niet zonder meer worden afgegraven. Ook ophogingen zijn niet toegestaan; het bestaande hoogteverschil dient binnen het woongebouw opgelost te worden (dijkwoning).
• Voor het bouwplan is goedkeuring van Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard vereist.
• Het perceel is voor de auto alleen toegankelijk vanaf de Bergse Linker Rottekade.
• Parkeren dient te geschieden op eigen terrein met een norm van 1,8 auto, volgens de beleidsregeling parkeernormen gemeente Rotterdam 2018.
• Verkoop geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
• De Nota van Uitgangspunten (NvU) is onderdeel van het koopcontract.
• Aan de zijde van de Terbregseweg wordt een groenstrook van circa 200 m² voorzien van diverse bomen. Deze groenstrook zal geen onderdeel uitmaken van de kavel en behoort tot het openbaar gebied.
• Levering in overleg

Wij zijn de makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging bij de aankoop van uw toekomstig huis!

Aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

(010) 422 3000

Baljon & Mora I Straatweg 233 I 3054 AH Rotterdam
info@baljonenmora.nl(010) 422 3000